สินค้าใหม่ (5)

ID : 154486
Brand : PANOTAC
Last Update : 21/07/2560 14:40 Preview : 698
เครื่องทำกล่องกระดาษลูกฟูกตามสั่้ง
ID : 154792
Brand : Storopack
Last Update : 11/08/2560 13:07 Preview : 688
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Chevron (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155202
Brand : Storopack
Last Update : 14/08/2560 09:37 Preview : 685
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Papillon (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155203
Brand : Storopack
Last Update : 30/08/2560 10:45 Preview : 1,058
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Classic (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155561
Brand : Storopack
Last Update : 22/08/2560 15:44 Preview : 944
เครื่องผลิตพลาสติกกันแทก แบบ Air Bag, Air Bubble Sheet (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)