สินค้า Brand Storopack ; วัสดุกันกระแทก เพื่อขนส่ง

ID : 139983
Brand : Storopack
Model : Classic GE
Last Update : 21/07/2560 15:07 Preview : 640
กระดาษกันกระแทก เพื่อการแพกกิ้งภายในกล่องบรรจุภัณฑ์
ID : 139984
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:08 Preview : 748
ID : 154553
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:06 Preview : 262
ถุงพลาสติกเป่าลม
ID : 154556
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:00 Preview : 197
กระดาษกันกระแทก
ID : 154557
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:34 Preview : 215
กระดาษกันกระแทก
ID : 154792
Brand : Storopack
Last Update : 11/08/2560 13:07 Preview : 197
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Chevron (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155202
Brand : Storopack
Last Update : 14/08/2560 09:37 Preview : 192
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Papillon (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155203
Brand : Storopack
Last Update : 30/08/2560 10:45 Preview : 210
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Classic (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155561
Brand : Storopack
Last Update : 22/08/2560 15:44 Preview : 218
เครื่องผลิตพลาสติกกันแทก แบบ Air Bag, Air Bubble Sheet (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)