Category (13)

ID : 122316
Brand : พาเลทกระดาษ
Last Update : 18/07/2560 10:38 Preview : 1,907
ID : 122320
Brand : กล่องขนาดใหญ่ ตามสั่ง
Last Update : 18/07/2560 10:42 Preview : 3,012
ID : 122366
Brand : Cushion Material PP , EPE
Last Update : 11/08/2560 13:08 Preview : 2,059
ID : 139983
Brand : Storopack
Model : Classic GE
Last Update : 21/07/2560 15:07 Preview : 1,349
กระดาษกันกระแทก เพื่อการแพกกิ้งภายในกล่องบรรจุภัณฑ์
ID : 139984
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:08 Preview : 1,554
ID : 154486
Brand : PANOTAC
Last Update : 21/07/2560 14:40 Preview : 698
เครื่องทำกล่องกระดาษลูกฟูกตามสั่้ง
ID : 154553
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:06 Preview : 1,013
ถุงพลาสติกเป่าลม
ID : 154556
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:00 Preview : 622
กระดาษกันกระแทก
ID : 154557
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:34 Preview : 677
กระดาษกันกระแทก
ID : 154792
Brand : Storopack
Last Update : 11/08/2560 13:07 Preview : 688
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Chevron (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155202
Brand : Storopack
Last Update : 14/08/2560 09:37 Preview : 685
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Papillon (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155203
Brand : Storopack
Last Update : 30/08/2560 10:45 Preview : 1,059
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Classic (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155561
Brand : Storopack
Last Update : 22/08/2560 15:44 Preview : 944
เครื่องผลิตพลาสติกกันแทก แบบ Air Bag, Air Bubble Sheet (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)