Category (13)

ID : 122316
Brand : พาเลทกระดาษ
Last Update : 18/07/2560 10:38 Preview : 1,445
ID : 122320
Brand : กล่องขนาดใหญ่ ตามสั่ง
Last Update : 18/07/2560 10:42 Preview : 2,178
ID : 122366
Brand : Cushion Material PP , EPE
Last Update : 11/08/2560 13:08 Preview : 1,722
ID : 139983
Brand : Storopack
Model : Classic GE
Last Update : 21/07/2560 15:07 Preview : 988
กระดาษกันกระแทก เพื่อการแพกกิ้งภายในกล่องบรรจุภัณฑ์
ID : 139984
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:08 Preview : 1,214
ID : 154486
Brand : PANOTAC
Last Update : 21/07/2560 14:40 Preview : 481
เครื่องทำกล่องกระดาษลูกฟูกตามสั่้ง
ID : 154553
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:06 Preview : 690
ถุงพลาสติกเป่าลม
ID : 154556
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:00 Preview : 433
กระดาษกันกระแทก
ID : 154557
Brand : Storopack
Last Update : 21/07/2560 15:34 Preview : 476
กระดาษกันกระแทก
ID : 154792
Brand : Storopack
Last Update : 11/08/2560 13:07 Preview : 461
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Chevron (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155202
Brand : Storopack
Last Update : 14/08/2560 09:37 Preview : 473
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Papillon (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155203
Brand : Storopack
Last Update : 30/08/2560 10:45 Preview : 496
เครื่องผลิตกระดาษกันแทก แบบ Classic (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)
ID : 155561
Brand : Storopack
Last Update : 22/08/2560 15:44 Preview : 564
เครื่องผลิตพลาสติกกันแทก แบบ Air Bag, Air Bubble Sheet (จำหน่ายเฉพาะวัสดุม้วน)